CESTNIK, Mare, 1962

Prvih osemnajst in najpomembnejših let preživel na Črnem Vrhu nad Taborom, na veliki hribovski kmetiji, v osnovni šoli, v Gimnaziji v Celju, v celjskem gledališču in knjižnicah, v mladinskih delovnih brigadah. Se takoj po maturi zaposlil pri Splošni plovbi Piran, se po triletnem ladjarskem obdobju vpisal na Filozofsko fakulteto v Ljubljani ter se po nedokončanem študiju primerjalne književnosti in jezikoslovja podal na negotova pota svobodnjaka – tako v preživetvenem kot ustvarjalnem smislu. Odtlej se v njegovem življenju prepletajo tri osnovne vodilne niti: sezonska dela za zaslužek, večinoma v kmetijstvu, tako v domovini kot v tujini, potem krajša in daljša potovanja, predvsem Oceanija, Jugovzhodna Azija, Sredozemlje in Balkan, a tudi Severna Amerika, Češka, Sibirija, in – vsekakor najvažnejše – literarno ustvarjanje. Od prvenca Praznovanje korakov (1987) do zaenkrat najbolj sveže knjige, Matura: trinajst postaj potopisja (Hiša za goste, Nasmej se mi s poševnimi očmi, Samotarjeva oblačila, Motnje v raju, Brezmejne bližine, Sadeži hoje), zbirk kratke proze (Odstavitev glavne junakinje, Postaja), romana (Maja), pripovedi za otroke (Stopinje po mačje) in daljše pripovedi (Hruška v medu). Pomembne učne izkušnje si je pridobil tudi kot urednik literarnih revij Vpogled in Otočje, kot publicist, kritik in esejist, kot prevajalec. Trenutno živi in dela v Hamburgu, kjer je nastal tudi znaten del romana Matura – veliko pristaniško mesto ob Labi pušča v njem opazne sledi ter namiguje na trajnejši vpliv.