SEVER, Sandra, 1988

Je profesorica likovne umetnosti iz okolice Ljutomera, iz Slamnjaka, trenutno živi v Cerkljah na Gorenjskem. Poleg pedagoškega dela se ukvarja z ilustriranjem in slikanjem po naročilu. Tekom šolanja so se zvrstile številne skupinske in samostojne razstave likovnih del. Šlo je predvsem za razstave študijskih risb, slik in grafik ter likovnih del, ki so nastajala za dušo. Med slednja spada predvsem abstrakcija, ki jo je proti koncu študija popolnoma prevzela in jo navdušuje še danes. Zbirka abstraktnih likovnih del pod naslovom »Refleksija duše« je bila leta 2016 na ogled v galeriji Petrovčeve hiše v Cerkljah na Gorenjskem. Kljub večjemu posvečanju abstrakciji se je tekom študija navduševala tudi nad portretom. Vedno večje pa je bilo tudi zanimanje za ilustracijo, ki ga je doslej lahko izrazila z ilustriranjem slikanic Plavček in Žirafek Željko avtorjev Lučke Zorko in Tomaža Verdeva